AIKO Ireneusz Kowal  


AIKO Ireneusz Kowal
Zesłańców Polskich 100D/1
04-439 Warszawa
tel. 48 22 203 50 10
fax: 48 22 203 50 11
mobile: 48 601 27 36 99
e-mail: ikowal@aiko.pl
o firmie
Zajmujemy się zawieraniem umów w zakresie:
- Odpowiedzialności cywilnej (OC),
- Auto Casco (AC),
- od Kradzieży (KR),
- od Nieszczęśliwych wypadków (NW),
- od Następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),
- Odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,
- Mieszkań i lokali użytkowych,
oraz od wielu innych, nietypowych ryzyk.
Copyright 2013 AIKO Ireneusz Kowal & INTERIA.PL